Left Sidebar Page Type Image

CMD-5

CMD-5

In het blok CMD-5 was het de bedoeling om een intranet te bouwen met behulp van HTML, CSS, PHP en SQL. Verder leerden we het Jesse James Garrett-model en gingen we kijken naar verbeterpunten binnen de organisatie (probleemanalyse).

De opdrachtgever van het project was Westpop. Dit is een jaarlijks terugkerend festival in Den Haag. Deze organisatie kampt met een terugloop van vrijwilligers. Uit onderzoek is gebleken dat er veel mensen weg zijn gegaan door slechte interne communicatie (waardoor de vrijwilligers zich niet prettig voelden en niet goed konden werken). De directeur gaf ons daarom de opdracht om dit te verbeteren, door middel van een intranet en een nieuwe iconenset om de communicatie te verbeteren.

Onze projectgroep bestond uit 8 personen. Documenten die we in dit project hebben gemaakt zijn:

- Plan van aanpak
- Krachtenveldanalyse
- Probleemanalyse
- Taakanalyse
- Benchmark

 

Daarna hebben we ontwerpen gemaakt en zijn we de site gaan bouwen.photoshop.png